هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

رد ...

 

 

 

                       انگار  روی  ِ  تمام  ِ   برف های  ِ  دنیا ...

                       رد ِ ّ  رفتن  است ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱