هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

Truly true

 

 

                  دل ِ لب هایم ...

                  حجم ِ عاصی ِ  لب ِ  پائین َات  را می خواهد ...

                  با همان طعم ِ  تند ِ ناب ...

                  معجون ِ ماتیک  و شراب  و سیگار ...

                                 

                                        

                                          

                                  


                              

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩