هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نام ...

 

 

 

                           شاعر ها  بین  ِ  خود ِ شان  به  تو  می گویند  غزل ...

      

         

           

         

          

         

         

      

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱