هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آینه ...

 

 

 

                      صُبح  جلوی  ِ  آینه  معنی  ِ  خشک و خالی  را  دیدم  ...

        

       

              

              

            

             

            

       

                

     

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱