هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جیرینگ ...

 

 

 

                              تو ظریف ...

                              من  امّا ...

                              شکستنی ...       

         

           

                  

              

              

               

          

                      

          

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱