هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سخت تر ...

 

 

 

       ضربه ای  که  آدم  از  به وجود  آمدن  ِ  تنفر  در  وجود َ ش  می خورد ...

       هزار بار سخت تر از ضربه ای است  که  از مرگ  ِ عشق  در  وجود َ ش می خورد ...

      

     

           

        

       

        

       

     

     

 

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱