هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

می آید ...

 

 

                           با  یک  گل  که  نه ... ،

                           با  تو  امّا ...

                           به خدا  بهار  می آید ...

         

           

               

               

              

              

                

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱