هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اعتراف ...

 

                   نیازمند ...

                   بی غم ...

                   ضعیف ...

                   رئالیست ...

                   شیّاد ...

                   ابن الوقت ...

                   حقیر ...

                   سرخوش ...

                   آدم ...

                   هیچ ...

                   یا ...

                   هرچه که بخوانی ام ...

                   چه فرق دارد ...

                   وقتی می دانم ...

                   دلم آن قدر می خواهد ...

                   مرد ِ  یک  زن  باشم  ...

                                         

                                     

                                          

                                         

                                              

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩