هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تقدیر ...

 

 

     گفت :

    " همه ی ِ ته ُ توی ِ دلت این جاست ...

      الان می خونمشون ... "

     فنجون را که چرخوند ...

     اصلا انگار نه انگار که ...

     این همه حرف ...

     دَلمَه کرده توی ِ فنجون ِ لب پریده ی ِ دلم .

     کلی حرف بیرون ریخت  .

     ل ت آ ه ن ش ق ت ت آ گ ع ه ا ی ن ر ی ا س د ا ن و ا گ ی ا ن ا  

     با انگشت ...

     جوری که انگار داره شرح حالم رو می نویسه ...

     چید ِ شون :

     نون اینجا ، بعد ت ، حالا ھ   ..............................................

           نُ ت ه ا ی ِ  ( نت های ِ )

                      آ ه ن گ ِ  ( آهنگ ِ )

                               ع ش ق  ( عشق )

                                       ا س ت   ( است )

                                               آ و ا ی ِ   ( آوای ِ )

                                                       د ل ت ا ن  ( دلتان )  

                                                             ا ن گ ا ر ی  ( انگاری )

     نمی دونم چرا ...

     سرش رو که آورد بالا ...

     از لبخند ِش خیلی  ناراحت  بودم .

     با تعجب ِ من ...

     لبخندش وا رفت  .

     نگاهش رو برگردوند رو حرف ها ...

     جمع ِ شون کرد ریختشون تو فنجون .

     فنجون رو برگردوند ...

     دوباره همون حرف ها ریختن بیرون .

     ل ت آ ه ن ش ق ت ت آ گ ع ه ا ی  ن ر ی ا س د ا ن و ا گ ی ا ن ا  

     با انگشت ...

     جوری که انگار داره سرنوشتم رو می نویسه ...

     چید ِ شون :

     الف اینجا ، بعد نون ، حالا گاف ............................................

             ا ن گ ا ر  ( انگار )

                  ت ن ه ا ی ی ِ ( تنهائی ِ )

                                    د ل      ( دل )

                                     ت ا و ا ن ِ   ( تاوان ِ )

                                               گ ن ا ه ِ    ( گناه ِ )

                                                     ع ا ش ق ی   ( عاشقی ) 

                                                                   ا س ت   ( است )

     نمی دونم چرا ...

     سرش رو که آورد بالا ...

     از لبخندم  خیلی  ناراحت  بود .

                                             

                                               

                                              

                                            

                                                  

                                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
تگ ها :