هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تاریک ...

 

 

 

                             شب  ِ  آدم ها ...

                             قدّ ِ  تنهائی ها شان  تاریک  است ...

       

        

            

              

           

 

    

   

  

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱