هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نون ...

 

 

 

                            به  بوس  ِ  شب َ ش  محتاج  بود ...

         

           

          

         

          

         

         

         

        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱