هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

غیبت ...

 

 

 

                      خیلی  حرف ها  پشت  ِ  سر ِ  سکوت  می زنند ...

     

             

          

           

            

          

        

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱