هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ناعادلانه ...

 

 

 

                   از  من  دست  کشیدی  و  من  از  پا  افتادم ...

       

     

          

         

         

      

      

      

       

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱