هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خاص ...

 

 

 

                                   تو ...

                                   دلیل  ِ  خاصّی ...

       

           

          

            

           

           

           

             

             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱