هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گرگیجه ...

 

 

                        گرگیجه  یعنی  احساس  دارد  می جوشد ...

                        در  منی  که  یخ  زده ام  ...

       

               

              

               

                       

          

                 

             

          

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱