هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

استعاره ...

 

 

 

                            خدا  استعاره  از  توست ...

        

       

     

        

      

     

     

 

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱