هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نایاب ...

 

 

                               ناب  توئی ... ،

                               نایاب ...

        

         

           

           

          

           

        

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱