هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ندارم ...

 

 

                                  منظوری  جز  تو  ندارم  ...

       

       

           

               

                

         

         

          

        

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱