هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی فایده ...

 

 

                           من  دیگر  فایده ای  ندارم  ...

                           و  خدا  نمی فهمد ...

 

 

 

 

       

         

         

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱