هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

باران ...

 

 

 

                                 این  باران ...

                                 به  صورت َم   آب  می زند ...

                                 به  سینه ام  آتش ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱