هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

چخماق ...

 

 

 

                            سنگ  ِ  آتش زن ...

                            چخماق  نیست ... ،

                            دل  ِ  توست  لامذهب  ... !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱