هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کوتاهی ...

 

 

 

                                    تنهائی  می کشد ...

                                    ما  امّا  به  خاک  نمی سپاریم ...

      

         

        

            

           

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱