هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عدالت ...

 

 

 

                     خدا  قد ّ ِ دل  ِ  آدم  به  آدم  تنهائی  می دهد ...

          

               

               

             

             

            

            

            

    

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱