هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تفاوت ...

 

 

 

                               واژه ها ...

                               اسیر  ِ  بُغض اند ... ،

                               تابع  ِ  سکوت  امّا  ...

          

                

              

              

              

            

             

             

 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱