هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مجنون ...

 

 

 

                        به خدا  قسم  تنهائی  خدا  را  دیوانه  کرده  ...

          

            

            

             

       

              

            

          

            

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱