هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کاش ...

 

 

 

                       باید  رفتن  را  یادمان  می دادند ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱