هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نمی شود ...

 

 

 

                                 دلی که سوخت ...

                                 خوب نمیشه ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱