هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خوش ...

 

 

                             پریشانی  هم  باشد ...

                             چه  خوش  اگر ...

                             موی  ِ  تو  در  باد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱