هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

انصاف ...

 

 

              تو  را  به  خدا ...

              یکی  به  این  خدای ِ  حواس پَرت  بگوید ...

              قلبی  را  که  خودت  در  قفس ِ  سینه  گذاشته ای ...

              آخر من  چطور  به  سویَ ات  پَر  بدهم ... ؟!  

                                         

                                           

                                          

                                                  

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩