هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ترسناک ...

 

 

 

                     خسته گی ام  در  نمی رود  که  هیچ  ...

                     بی شرف  همه  را  هم  فراری  می دهد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱