هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

هوای َم ...

              

                          

                           پس  از  تو  هوا  همیشه  پس  بوده ...

      

        

          

          

        

          

             

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱