هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نتیجه ...

                           

                           

                     خودَم  را  که  واکاوی  می کنم  می بینم  وا  داده ام  ...

       

        

         

        

         

            

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱