هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شاکی ...

                   

                               

                   اصلن  خاک بر سر  ِ  باران  که  می بیند  تو  نیستی  و  باز هم  می بارد ...

          

              

              

               

              

            

              

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱