هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

افضل ...

          

                       

                         تو  خدا تری ... ،

                        خدا  هست  و  یک عُمر  است  که  ندیده ام َ ش  ... ،

                        تو  نیستی  و  هر  ثانیه   تو  را  می بینم ...

        

        

          

          

             

        

          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱