هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی پروا ...

                 

                        

                        تو  را  خیال  می کنم  و  می بوسم  ...

     

        

         

        

        

       

 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱