هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ایهام ...

               

                          

                          این  همه سرما  را ...

                          تو  آتش  بیار ِ  معرکه ای ...

       

           

          

          

          

          

        

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱