هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پائیز ...

                     

                   

                         

                     نقاش  ِ  کائنات  مداد  ِ  نارنجی اش  را  بر می دارد ... ،

                     اینجا  هزاران  هزار  برگ  می میرند ...

         

             

                

               

               

             

              

             

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱