هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

استیصال ...

           

             

                 

                     کاش  تو  باید  لطفا  بیائی  لعنتی ...

          

             

            

              

               

              

           

          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱