هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مُرداب ...

             

                               

                            نیلوفر ...

                            قصد  ِ  ماندن  ِ  مُرداب  شد ...

            

               

             

               

              

           

                     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱