هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بزرگ مثل ِ عشق ...

 

               آاای   " من "   ...  !

               به خدا ...

               این که می گویند :

               "  خدا  بزرگ  است  " ...

               مژده  نیست ...

               هشدار است  .

                              .

                              .

                              .

 

               فرق  نمی کند  ...

               عاشق شوی ...

                             -  که  یکی برود توی ِ قلب ات  -

               یا معشوق باشی ...

                             -  که  بروی  توی ِ  قلب  یکی  -

               به هر حال ...

               عشق ِ بزرگ ...

               قلب ِ بزرگ  می خواهد  و ...

               قلب ِ بزرگ ...

               عشق ِ بزرگ .                          

                              .

                              .

                              .

              

             جان ِ من  گوش کن  " من " جان  :

             بیا و نخواه ...

             که این تنهائی ِ لعنتی  ...

             آن قدر کوچک ات  کند ...

             که  فقط  یک آدم ِ کوچک  کافی باشد برای پُر کردن قلب ات ...

             نخواه که ...

             فقط  کافی  باشی  برای  پُر کردن ِ قلب ِ یک آدم ِ کوچک .  

             جان ِ من  بزرگ  بمان  " من " جان .

             اصلا بزرگ تر شو ...

             خیلی بزرگ ...

             قدّ ِ همان که آن بالا نشسته .

             همان که یک جائی ساخته ...

             تا در آنجا ...

             ما تحت ِ آدم هائی که کوچک  می میرند را پاره  می کنند آن قدر ...

                                                          - آن طرف را می گویم -

             همان که یک جائی ساخته ...                  

             که در آنجا ...

             ما تحت ِ آدم های بزرگ  را آن قدر پاره  می کنند که می میرند ...

                                                         - این طرف را می گویم -

             تا این یکی لااقل ...

             بهانه نداشته باشد آن طرف ...

             که دائم سرکوفت بزند :

             مال ِ من خیلی بزرگ  بود  و آنجای ِ تو را پاره می کرد ...

                                             - عشق اش  را بگوید و قلب ات را -

             یا بگوید :

             مال ِ تو خیلی کوچک  بود و به  آن  جای ِ   من  نمی رسید  ...

                                             - عشق ات  را  بگوید و قلب اش را -

             نا امید هم  نشو تو را به خدا ...

             اگر که  کسانی می گویند :

             "  گنُده گوئی  یعنی  گهُ خوری   " .

             باسن ِ لقّ ِ  همه شان .

             عشق ات  بزرگ  باشد ...

              قلب ات  بزرگ  باشد ...

              تو بزرگ  باش ...

              باقی اش   با  " من " .

                                                            

                                                       

                                                      

                                                        

                                                       

                                                          

                                                        

                                                        

پی نوشت : باور کنید  قصدم  بی تربیتی  نیست .

 

پی نوشت تر : باورتر کنید  مُدّعی ِ با تربیت بودن هم  نیستم .

                                                            

                                                          

                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩
تگ ها :