هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مشغول ...

                    

                      

               شب  به  مَه تاب  و ...

              من  به  خیال  ِ  تو  مشغول ...

          

            

             

              

             

                      

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱