هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فتح ...

             

       

         

                   دغدغه ی  ِ  اهتزاز  ِ   پرچم   نداشت ... ،

                   به  فتح   فکر  می کرد  ...

       

          

           

    

         

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱