هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نگاه ...

 

               

               قَ ص د  ...

               "  ن ِ  گ  ا  ه  "   ب و د ...

               سَ ر   ک ِ ه   ب ِ ه   هَ م    ری خ ت ... 

               "  گُ  ن  ا  ه  "   شُ د .

                                           

                                        

                                           

                                          

پی نوشت :  سَ رَ م   ب ِ ه   هَ م   ر ی خ ت ِ ه  ... 

پی نوشت تر:  مَ ن  ...  " پ ِ سَ ر ِ نَ جّ ا ر "  را  ...  د و س ت   د ا رَ م .

                                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها :