هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کافی ...

                

                               

                      با  این عظمت ...

                      خدا  تنهائی  را  آن قدری  درست  کرده  که  حالا که  خودش  نیست ...

                      به  هرکسی  یک عُمر  تنهائی  برسد ...

            

                   

               

         

          

             

           

             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱