هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ناتمام ...

            

            

                         نا تمامی  ِ  قصه  را  انگار ...

                         این  رشته  ته  ِ  دراز  دارد ...

   

    

    

     

     

        

        

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱