هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آتش ...

            

            

       

            کسانی  که  زیر  ِ  باران  آتش  می گیرند  را  من  می فهمم ... 

     

      

      

       

       

     

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱