هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جفا ...

              

           

               

                           تاک  ِ  امّید   را  غایت ...

                           جز  به  شراب  ِ  وَصل ...

                           جفاست ...

            

            

                  

                 

               

                 

                  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱