هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عشق ...

              

                               

                         تو  نیستی   و  ...

                         احمقانه ترین  سوال   ِ دنیا  چرا  ست ...

            

           

            

           

          

             

                      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱