هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دست ...

 

 

                             شاملو جان ...

                             درد  که  هیچ  ...  ،

                             در  این  کابوس  ِ   دست های  ِ  خالی ...

                             من  دست  ِ  مشترک َم ... ،

                             مرا  بیدار  کن  ...

 

 

 

 

 

 

 

 

و

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱