هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ماه ...

                       

             

                          ماه ...

                           پُشت  ِ  ابر که  نه ... ،

                           آه  امّا ...

                           پُشت  ِ  این  سینه  عجیب  مانده  است ...

             

                     

                 

                 

              

               

                    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱